Honsels Harmonie

Nieuws

Nieuwe generatie bestuurders bij Honsels Harmonie

Bij onze muziekvereniging is er de afgelopen periode extra aandacht besteed aan het motiveren van jongeren om zitting te nemen in het bestuur. Tijdens de 84e Algemene Ledenvergadering werd duidelijk dat er maar liefst drie nieuwe kandidaten die uitdaging aan durven te gaan. Hiermee wordt het stokje overgegeven aan een nieuwe generatie bestuurders.

Bij een Algemene Ledenvergadering krijgen de leden inzicht in het reilen en zeilen van de club en wordt de toekomst van de muziekvereniging besproken. “Veel verenigingen hebben een tekort aan nieuwe aanwas van bestuurders terwijl besturen zo leuk en waardevol kan zijn”, zegt voorzitter Henk van den Bos. Door meer inzicht te geven in de bestuursrollen is het de vereniging gelukt om de jongere leden aan te spreken om de verschillende beschikbare bestuursfuncties in te vullen. “We kijken er naar uit om in deze nieuwe samenstelling verder aan de toekomst van onze vereniging te bouwen”, aldus Van den Bos. 

De afgelopen tientallen jaren bestond het bestuur uit meer oudere bestuursleden. Ruim 80 jaar aan bestuurservaring staat dan ook op de teller van de drie aftredende bestuursleden. Na ruim 40 jaar als bibliothecaris draagt Wim Prins het stokje over aan zijn zoon Arwin Prins. Zijn dochter Astrid Prins vervult sinds 2 jaar de bestuursfunctie van PR coördinator. De functie van algemeen adjunct werd de afgelopen 11 jaar vervuld door Wim Klapwijk. Hij geeft zijn functie door aan Bram Hofland. Tot slot neemt Jeanette den Engelsman na 31 jaar afscheid als secretaris. Het afgelopen jaar heeft Gerda Meijboom meegelopen en neemt nu deze taak over. Remco Valstar blijft de komende periode in zijn functie als penningmeester.

Geef een reactie