Honsels Harmonie

A-orkest

Het orkest
Het A-orkest repeteert iedere dinsdagavond van 19.45 tot 22.15 uur onder leiding van dirigent Arno Schipdam om per jaar een aantal concerten en gastoptredens te verzorgen. Daarnaast wordt meegedaan aan onder andere het Westland Festival. Dit betekent dat in ongeveer elke zes weken een heel nieuw programma wordt ingestudeerd. Naast de prestaties gaat het uiteraard ook om de gezelligheid, een praatje in de pauze of even blijven hangen na de repetitie.

Het repertoire
De muziek die we spelen is zeer divers en zorgt ervoor dat je ieder jaar vele muziekpartijen speelt die je leuk vindt. Dit kan musical, licht klassiek, bigband, concourswerken of begeleidingsmuziek bij koren of kerkdiensten zijn. Heb je zelf goede ideeën, dan zijn die ook welkom!

Om in het A-orkest te komen, moet je al langere tijd een instrument bespelen en ervaring hebben in het samenspelen. Om te leren samenspelen met andere muzikanten, is het leerlingenorkest de ideale plaats.

A-orkest onder leiding van Arno Schipdam