Honsels Harmonie

Bazar

Vanaf 1984 organiseert de vereniging jaarlijks een tweedaagse bazar in het eerste weekend van februari. De Bazar bestaat uit verschillende activiteiten zoals het Rad van Avontuur, de kindermiddag en de grote verloting. Dit evenement is de belangrijkste inkomstenbron van de vereniging, zeker in deze tijd waarin subsidies voor muziekverenigingen vrijwel helemaal zijn weggevallen. De hele opbrengst van de Bazar komt ten goede aan Honsels Harmonie. Denk hierbij aan de aanschaf van muziekstukken, aanschaf en reparatie van muziekinstrumenten, muzieklessen en activiteiten voor de jeugdleden. Alleen dankzij een gezonde financiële basis kunnen wij als vereniging op hoog niveau presteren.

Sponsoren
Wij kunnen onze traditionele Bazar alleen organiseren met de steun van onze sponsoren. Jaarlijks sponsoren diverse organisaties en bedrijven onze vereniging. Dit kan in de vorm van een financiële bijdrage of het schenken van diensten of materialen. Als tegenprestatie vermelden wij de bedrijfsnaam en/of het logo. Deze vermelding kan op verschillende manieren tegen verschillende tarieven.

Wil je ons ook steunen?
Dat kan! Voor meer informatie over sponsoring kun je terecht bij Anne Mos, secretaris Bazarcommissie.


Sponsoren 2023