Honsels Harmonie

Commissies

Binnen onze vereniging hebben wij een aantal actieve commissies. Elke commissie legt verantwoording af over haar activiteiten aan het bestuur. De commissies worden gerund door enthousiaste leden en fungeren als de smeerolie van onze vereniging. De vereniging bezit de volgende commissies:

1. PR commissie
De PR commissie verzorgt zowel de interne als externe communicatie van de vereniging. Hieronder vallen taken als het onderhouden van de social media kanalen (Facebook, Instagram, Twitter en Youtube), het ontwerpen en drukken van communicatiemiddelen zoals posters, flyers, brochures en nieuwsbrieven, het voorlichten van de pers en het schrijven van persberichten en het meedenken over het wervingsbeleid van de vereniging.

E-mail: nieuws@honselsharmonie.nl

2. Muziekcommissie
De muziekcommissie is altijd actief op zoek naar leuke en uitdagende muziekstukken voor zowel het leerlingenorkest als het A-orkest. Ook is de commissie verantwoordelijk voor het uitdelen van muziekpartijen aan de orkestleden en het archiveren van muziekstukken in de (digitale) muziekbibliotheek.

E-mail: muziekcommissie@honselsharmonie.nl

3. Activiteitencommissie
Moet er leuke activiteit georganiseerd worden? Dan staat onze activiteitencommissie in de startblokken! De jaarlijkse ledenbarbecue, een jubileumfeest, een filmavond of een studieweekend? De activiteitencommissie organiseert het allemaal tot in de puntjes.

E-mail: activiteitencommissie@honselsharmonie.nl

4. Bazarcommissie
Een actieve muziekvereniging met veel leden kost geld. Daarom wordt elk jaar in het eerste weekend van februari de bazar georganiseerd. De bazar bestaat uit verschillende activiteiten zoals het Rad van Avontuur, een gezellige kindermiddag en de grote verloting. Samen met alle leden zorgt de commissie ervoor dat de bazar ieder jaar een succes wordt!

E-mail: bazar@honselsharmonie.nl