Honsels Harmonie

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Versie 2, februari 2022

Honsels Harmonie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Contactgegevens:

Honsels Harmonie | www.honselsharmonie.nl

Februari 2022

Persoonsgegevens die wij verwerken

Honsels Harmonie verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, je hebt aangemeld als vriend, bedrijfsvriend of ons contactformulier hebt ingevuld of een aanvraag doet voor één van onze diensten zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Straatnaam en huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Geboortedatum (bij lidmaatschap)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Honsels Harmonie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je voor- en achternaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben zodra je lid werd van Honsels Harmonie of via inschrijving voor de nieuwsbrief. Niet met gegevens die zijn binnengekomen via onze contact of vriendenformulieren.
 • Je voor- en achternaam en het e-mailadres dat je invult in het contactformulier, worden gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag.
 • Je voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens,  telefoonnummer en e-mailadres die je invult bij het vrienden- of bedrijfsvrienden formulier, worden gebruikt om je in te schrijven als vriend. We slaan deze gegevens op in de financiële administratie. Met het achterlaten van gegevens ga je akkoord met het doelmatig gebruik van deze gegevens.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Jouw gegevens op honselsharmonie.nl

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief of je hebt aangemeld als (bedrijfs)vriend en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.

Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Mailchimp.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Honsels Harmonie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, worden je persoonsgegevens direct uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons financiële systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichtingen door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Honsels Harmonie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging persoonsgevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Honsels Harmonie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Links

Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten honselsharmonie.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen hiervoor naar de cookie- en privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Honsels Harmonie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@honselsharmonie.nl.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Honsels Harmonie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@honselsharmonie.nl.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.