Honsels Harmonie

Vriend worden

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het lokale cultuurbeleid en voor de voorzieningen van cultuureducatie en amateurkunst. Hieronder vallen ook muziekscholen en muziekverenigingen. Helaas krijgt de sector kunst en cultuur de afgelopen jaren steeds minder geld vanuit de gemeente. Daarom hebben wij extra giften hard nodig!

Onze kosten bestaan uit het opleiden van onze (jeugd)leden, nieuwe muziekpartituren, aanschaf en onderhoud van onze muziekinstrumenten en presentatiekosten zoals kleding.

Wij zijn blij met onze vrienden!
Als ‘vriend’ van Honsels Harmonie steun je onze vereniging met een financiële bijdrage. Je steunt ons al vanaf € 15,- per jaar. We informeren je over onze optredens en activiteiten. Wil jij onze vriend worden, vul dan dit formulier in.

Heb je een bedrijf?
Als een bedrijf ons financieel wil steunen, leveren wij een tegenprestatie. Wij vermelden tijdens de jaarlijkse bazar en tijdens onze concerten de bedrijfsnaam en logo. Vanaf € 50,- per jaar zorgen wij dat dit gerealiseerd wordt! Wil jij als bedrijf onze vriend worden, vul dan dit formulier in.